بیوکن هاری

  • واکسن غیر فعال شده علیه بیماری Rabies
  • جهت ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری هاری
  • بعد از تزریق درون بدن حیوان هدف ، آنتی ژن موجود در واکسن به عنوان یک عامل خارجی شناسایی شده و باعث فعال شدن شماری از مکانیسم های دفاعی (ماکروفاژ ، اپسینین ها ، اینتر لسین ها و لمفوسیت ها) می گردد.
  • مجموعه مکانیسم های فعال شده از ابتلا به بیماری در صورت مواجهه با آن جلوگیری می کند.
  • ایمنی از 14 روز پس از واکسیناسیون آغاز می گردد.

  حیوان هدف:

  •  سگ ، گربه ، اسب ، شتر ، گوسفند ، گاو ، خوک و بز

  شرایط نگهداری

  • در محیط خشک و خنک در درجه حرارت 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری شود
  • در صورت عدم نگهداری در شرايط فوق، كيفيت واكسن تضمين نمي‌گردد
  • 24 ماه پس از توليد
  • 7 روز پس از باز کردن
 • طریقه مصرف:

  • به صورت زیر جلدی S.C و یا تزریق عضلانی S.M از 3 ماهگی
  •  ایمنی بعد از 14 روز شروع می گردد.
  • حیواناتی که قبل از 3 ماهگی واکسینه شده باشند بایستی مجددا در سن واکسیناسیون یک دوز دیگر دریافت کنند ولی می بایستی حداقل فاصله 14 روز رعایت شود.
  • حیواناتی که در دوره 3 تا 12 ماهگی واکسینه شده باشند بایستی دوز بعدی را یک سال بعد دریافت کنند.

  موارد منع مصرف:

  • در کلیه بیماری های تب زا
  • در حیواناتی که توسط حیوانات مبتلا به هاری دچار گاز گرفتگی و یا جراحت شده اند.
 بیوکن هاری