دستاوردها و افتخارات

  • افتخار همکاری با سازمان دامپزشکی کل کشور در کنترل و پیشگیری از بیماری هاری در ایران بواسطه شرکت و برنده شدن مناقصات هاری سال های 1393 ، 1394 , 1395
  • کنترل بیماری کوکسیدیوزیس در کل کشور از ابتدای دهه هشتاد با برند بیوفارم یکی از معتبرترین برندهای تولید واکسن کوکسیدیوزیس ایران و جهان
  • اولین وارد کننده واکسن های دام کوچک در ایران و  موفقیت چشم گیر در کنترل بیماری های دیستمپر و پاروو