کنیورم

  • قرص ضد انگل حاوی Fenbendazole ، Pyrantel و Praziquantel می باشد.
  • قرص ها دارای سطحی صاف و شکلی مناسب جهت مصرف و بلع آسانتر

  حیوان هدف:

  • سگ ها ، پاپی ها و گربه ها

  عمر قفسه ای :

  • 24 ماه

  کمپانی سازنده:

  • بیووتا ، جمهوری چک
 • طریقه مصرف:

  • قرص ها می توانند به صورت جداگانه و یا به صورت مخلوط با غذا استفاده شوند.

  دوز مصرفی:

  • در سگ های کوچک و گربه ها یک قرص 0/175 گرمی به ازای هر 2-0/5 کیلوگرم از وزن حیوان ، نیمی از قرص 0/7 گرمی و یا دو قرص 0/175 گرمی به ازای هر 5-2 کیلوگرم از وزن حیوان
  • در سگ های با جثه متوسط یک قرص 0/7 گرمی و یا 4 قرص 0/175 گرمی به ازای هر 10-5 کیلوگرم از وزن حیوان
  • در سگ های با جثه بزرگ یک قرص 0/7 گرمی به ازای اضافه شدن هر 10 کیلوگرم به وزن
کنیورم