کلی بین آر سی نئو

  • واکسن کشته مقابل روتاویروس و کروناویروس و اشرشیا کلای در گوساله ها

  هر دوز واکسن شامل:

  • Rotavirus bovinum inact. min 105 TCID before inactivation /Strain TM-91
  • Coronavirus Bovinum inact.min 105 TCID before inactivation/Strain C-197
  • Escherchia Coli inact
  • E. coli strains
  •  O8:K35, K99
  •  O9:K35, K99
  •  O101:K30, K99
  at least 1.71 x 109CFU before inactivation

  خواص فارموکولوژیکی واکسن:

  • واکسیناسیون و تکرار واکسن Kolibin RC Neo در گاوهای آبستن آنتی بادی های خاص را مقابل آنتی ژن های باکتریایی و ویروسی ایجاد می کند. آنتی بادی ها به وسیله ایمنی مادری از طریق کلستروم به گوساله های تازه متولد شده انتقال می یابد. بنابراین ایمنی در موکوس روده ای حیوانات جوان نمایان می شود.

  شرایط نگهداری:

  • واکسن باید در مکانی دور از نور و درجه حرارت 8-2 سانتیگراد نگهداری شود و از فریز شدن پرهیز گردد.

  عمر قفسه ای :

  • 24 ماه و 10 ساعت پس از باز کردن ویال

  بسته بندی:

  • ویال های 2,4,10,20,50,100 میلی لیتری

  کمپانی سازنده:

  • بیووتا ، جمهوری چک
 • موارد مصرف:

  • واکسیناسیون گاوهای آبستن به منظور جلوگیری از بیماری های گوارشی که به وسیله روتاویروس و کرونا ویروس و پاتوران های روده ای E.coli ایجاد می شود.

  دوز مصرفی:

  • در گاوهای آبستن و گوساله های ماده دوبار به فاصله 21 روز
  • یکبار 6-5 هفته قبل از زایمان و یکبار 3-2 هفته قبل از زایمان
  • در زایش های بعد فقط یکبار واکسیناسیون کافی است که زمان آن 4-2 هفته قبل از زایمان می باشد.
  • نکته:
  1. رساندن دمای واکسن به ºC 25-15 هنگام مصرف و سپس تکان دادن ویال قبل از مصرف
  2. استریل کردن محل تزریق
  3. خشک کردن محل
  4. تزریق عضلانی عمیق

  روش تزریق:

  • داخل عضله ترجیحا ناحیه گلوتئال
 • منع مصرف:

  • در بیماری های تب دار نباید واکسیناسیون انجام شود.
کلی بین آر سی نئو