هزار طب تهران نامی آشنا در صنعت دارویی هزار طب تهران نامی آشنا در صنعت دارویی هزار طب تهران نامی آشنا در صنعت دارویی هزار طب تهران نامی آشنا در صنعت دارویی
 

ORNIPEST

ORNIPEST

Live attenuated vaccine of La Sota strain against Newcastle Disease.

 

Composition

Each dose of the vaccine contains Newcastle Disease vaccine strain La Sota SL9310^6.0-10^8.0EID50.

 

Indications

Intended for administration to healthy chickens as an aid to prevent Newcastle Disease. Depending on the epidemiological condition of the farm it can also be used for revaccination.

 

Target species

Broilers, breeders and commercial layers.

 

Dosage and administration

Spray on day-old chickens or install droplets into the eye or nostril (dilute the vaccine in purified distilled water or water for injection).

 

For oral vaccination dilute the vaccine in fresh drinking water.

 

Mass vaccination by coarse spray or individual vaccination (eye drop or into nostril) ensures better immune response then vaccination via drinking water.

 

Withdrawal period

Zero

 

Expiration

30 months. Once opened, the vaccine must be used immediately or on the same day if stored properly.

 

Packaging

Single package:

1x200 doses,1x500 doses,

1x1000 doses,1x2500 doses.

 

Multiple package:

10x200 doses,10x500 doses,

10x1000 doses,10x2500 doses.

 

 

© 2012 HazarTeb Co. All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2012 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2012